Buy TicketsMobile menu

Vladimir Vulić

Co-founder at NGO Digitalizuj.me

Twitter | Linkedin

Rewriting the Rules of Management for the Digital World

Digitální transformace je jedním z nejsilnějších katalyzátorů vývoje podnikání. Vliv internetu zásadně ovlivňuje naši společnost a přepisuje pravidla podnikání v jednom oboru za druhým. Průmyslová ekonomika nestíhá držet krok s neustále se zrychlujícími změnami. Ekonomické, technologické a společenské síly narušují organizační a byrokratickou hierarchii. Vývoj na okrajích organizace je rychlejší než než na vrcholu pyramidy. Dnešní lídři se musí srovnat se světem, kde je bezprecedentní změna pravidlem, kde kdysi novátorské firmy bojují o přežití a značky se staletou historií ztrácejí relevanci ze dne na den. Korporátní svět příliš dlouho lpěl na modelu řízení, který vznikl pro potřeby průmyslové revoluce, jež závisela na standardizaci, efektivitě a kontrole. Dnešní firmy uplatňují byznysové procesy 21. století, které využívají internet, ale vycházejí ze zásad řízení 19. století. Pokoušíme se provozovat digitální firmu 21. století na operačním systému tiskařského lisu. Potřebujeme revoluci v řízení – posun od direktivního modelu založeného na kontrole k novému, síťovému modelu, který vítá otevřenost, spolupráci a budování vztahů. Slavný autor sci-fi William Gibson řekl, že „budoucnost již zde – jenom není rovnoměrně rozptýlená“. Mám za to, že i management budoucnosti je už tady, ale není rovnoměrně rozšířený. Ve své přednášce hovořím o společnostech z celého světa, od USA přes Brazílii, Indii a Čínu, které zavádějí inovativní postupy řízení. Všichni bychom jim měli věnovat pozornost, učit se od nich a společně budovat nový model managementu.

About Vladimir Vulić

Konzultant řízení, inovací a sociálních médií. Spoluzakladatel neziskovky Digitalizuj.me, online komunity, která pomáhá obyvatelům Černé Hory pochopit a využít nové a lákavé příležitosti ke společenské změně a podnikání v digitálním prostředí. Programový ředitel konference Spark.me. Má za sebou dvanáctiletou zkušenost s výukou strategického řízení na Univerzitě Černá Hora. Dvakrát vystoupil na TEDxu, byl hlavním řečníkem konferencí ve více než deseti zemích, od Peru po Polsko. Jeho přednášky se pohybují na průsečíku technologií, podnikání, leadershipu, inovací a změny.

0%