Buy TicketsMobile menu

Šimon Pánek

Ředitel at Člověk v tísni

Helping people in crisis & dictatorships: New IT brings change, but the values remain

About Šimon Pánek

Člověk v tísni – humanitární práce v krizových oblastech po celém světě, skutečný rozvoj a spolupráce, důvody, proč bychom měli aktivně podporovat obránce lidských práv v zemích s tuhým režimem. Humanismus ve 21. století a jak si poradit s mýtem přímé demokracie prostřednictvím internetu a informačních technologií, které vytvářejí nekonečné podhoubí pro nesnášenlivost a podněcují k nenávisti.

0%