Buy TicketsMobile menu

Mike Amundsen

Director of API Architecture at API Academy at CA Technologies

Twitter | Linkedin

Dreams, Lies, and the Autonomous Web

Nástup internetu věcí, autonomních aut a vývoje mikroslužeb vychází z téhož základního softwarového principu: vyšší autonomie strojů. Do dnešní doby se autonomie dařilo dosahovat vytvářením vysoce přesných, na míru navržených operačních systémů, které fungují v rámci uzavřeného systému komponent, jež vycházejí ze stejných modelů sdílených dat. Cenou za vyšší autonomii je omezená schopnost interakce s jinými systémy.
 
Nicméně v přírodě je interakce napříč systémy běžná a zcela nezbytná. Nedávné výzkumy fungování mozku, komunikace zvířat a způsobů adaptace ukazují, že klíčem k úspěchu není přesnost komunikace, ale její opak – aproximace. Právě přibližné chápání vede k interpretaci, předběžným úsudkům a tvůrčímu myšlení. Pokusy o vytváření počítačových systémů, které jsou čím dál přesnější, nás zavádí úplně opačným směrem.
 
Ve své přednášce čerpá Mike Amundsen ze sociálních věd, teorie komunikace a designu systémů – s cílem nastínit budoucí model počítačové vědy, která vychází z principů fuzzy logic, approximace a záměrných nepřesností. Tento přístup vytváří solidní základ pro komunikaci strojů, na kterém je možné budovat nový autonomní software, který přesahuje dosavadní rámec programování a nabízí novou úroveň funkcí a efektivnější interakce s ostatními systémy.

NEXT FROM THIS SPEAKER

Development
Velký sál Lucerna

About Mike Amundsen

Mezinárodně známý autor a přednášející Mike Amundsen cestuje po celých Spojených státech a Evropě, konzultuje a mluví o široké škále témat, včetně architektury distribuované sítě, vývoje webových aplikací a cloud computingu. Jeho nedávná práce se zaměřuje na roli hypermedie při vytváření a udržování aplikací, které se mohou v průběhu času úspěšně vyvíjet. Napsal více než tucet knih, z nichž nejnovější je RESTful Web API.

0%