Buy TicketsMobile menu

Ian Philpot

Sr. Technical Evangelist at Microsoft

Web | Twitter | Linkedin | Github

Building Real World Node.JS Microservices

„Mikroslužby jsou malé služby s nezávislými životními cykly, které fungují ve vzájemné součinnosti“ – Sam Newman. V této přednášce představím hlavní zásady, které usnadňují fungování mikroslužeb s použitím systémů Node.JS a Docker. Po krátkém úvodu na téma mikroslužby a proč jsou důležité se budeme věnovat možnostem, jak využít technologie BDD, CQRS a Event Sourcing společně s moderními technikami CI/CD při nasazování kontejnerů do Docker účtů v jakémkoli cloudu. Podíváme se na ověřené postupy, kód a nástroje, které vám pomohou takový úkol zvládnout správně. Řekl bych, že začátečníci pochytí hlavní myšlenku mikroslužeb a jejich specifik, zatímco pokročilí adepti nahlédnou hlouběji do praktické stránky jejich využívání.
 

About Ian Philpot

Ian pracuje na nových technologiích, přičemž čerpá z patnáctileté zkušenosti práce full stack vývojáře v rámci nejrůznějších firemních oddělení, domén a disciplín. Soustředí se na využívání ověřených vzorců a postupů tak, aby jejich aplikace byla hladká a bezproblémová.

Podílel se na projektech ověnčených Emmy Award a pomáhá zákazníkům po celém světě budovat škálovatelné distribuované systémy. V centru jeho zájmu jsou cloudové technologie, DevOps a automatizace.

V současnosti se zaměřuje na budování distribuovaných mikroslužeb s využitím technologií jako Docker a Node.js. Tyto systémy se nasazují a škálují samy. Také se věnuje výzkumu botů, strojovému učení, umělé inteligenci a jejich integraci do stávajících systémů.

Když nesedí u počítače, najdete ho na běžecké trase nebo na kole s dětmi.
 

0%