Buy TicketsMobile menu

Jan Šrůtek

Lead Mobile Product Designer at Trainline

Twitter | Linkedin

Building data-driven products at speed

Stěží najdete oblíbený a široce využívaný produkt, za kterým nejsou data získaná v procesu používání. Navrhování produktů na základě dat ovšem není přímočará záležitost. Často musíme zohlednit spektrum diametrálně odlišných kontextů užití, kterým musíme design uzpůsobit, přičemž data samotná jsou často neúplná nebo nepřesná. Spuštění dokonalého řešení napoprvé je proto neúnosně nákladné nebo prostě nereálné. Při vývoji nových návrhů vycházejících z dat se proto firmy musí připravit na solidní dávku experimentování a občasný neúspěch. Jen tak se prokousají ke skutečně užitečnému a použitelnému produktu.

Ve své přednášce Jan představí případovou studii, která popisuje prvek mobilní aplikace Trainline, jenž využívá crowdsourcovaná data od milionů cestujících. Nahlédnete do nitra BusyBota (featury, která pomáhá cestujícím najít místo ve vlaku) a jeho vývoje od konceptu vzniklého na hackathonu přes celou řadu iterací. Přednáška se dotkne také agilního vývoje dopravních produktů ve firmě Trainline, které vznikají ve vysokorychlostním vývojářském kontextu a propojují designéry a datové experty. Důležitou součástí vývoje je i kombinace kvalitativních a kvantitativních vhledů, které ovlivňují rozhodování o designu produktu.

About Jan Šrůtek

Jan navrhuje digitální produkty, provádí výzkumy a vytváří strategie. V současnosti řídí design v technologické dopravní společnosti Trainline. V uplynulých deseti letech pracoval ve velkých korporacích i v maličkých startupech. V oboru financí, cestovního ruchu, energetiky, médií a gamingu načerpal zkušenosti, které využívá při budování progresivních e-commerce značek a intuitivních produktů. Můžete ho potkat v Londýně, Paříži, případně ve vlaku Eurostar na cestě mezi nimi.

0%