Buy TicketsMobile menu

Martin Lonský

CEO and Software architect at ApuTime.com

Twitter | Linkedin

Angular2 goes up while you are sleeping

Angular2 je platforma, která vytváří komplexní webové aplikace. Martin vám ukáže skutečnou sílu této platformy - méně teorie, více praxe.

About Martin Lonský

Martin Lonský je softwarový architekt ve společnosti ApuTime - budoucnost projektového managementu. Martin je certifikovaným inžernýrem v opensource Zend a certifikovaným architektem pro ZendFramework2.

0%