The Architecture of Understanding

Peter Morville

Semantic Studios

TwitterLinkedin

Hodnocení

Domníváme se, že stavíme software, weby a zkušenosti. Ale není to tak. Ve skutečnosti děláme na změnách. Naše práce mění chování a hodnoty lidí ve velkém měřítku. Pokud to chceme dělat lépe, nestačí jenom empatie k uživatelům. Musíme se také vypořádat s kulturou, metodami, metrikami a špatně nastavenými vztahy mezi tělem a myslí, mezi plánem a jeho následováním. Všechno, co tvoříme je totiž odrazem našeho vidění sama sebe a našeho vnitřního uspořádání,
V téměř spirituálním pojetí informační architektury, organizační strategie a systémového myšlení bude Peter Morville čerpat ze svojí knihy Intertwingled, aby ukázal, že všechno souvisí se vším. Od softwarového kódu až k naší kultuře.

Peter Morville je průkopník oblastí informační architektury a UX. Mezi jeho nejznámější knihy patří průlomová publikace Information Architecture (tzv. "kniha s ledním medvědem"), Ambient Findability, Search Patterns a Intertwingled. Peter spoluzakládal a dříve i vedl Information Architecture Institute. Je poradcem takových klientů jako AT&T, Cisco, Harvard, IBM, Macy's, Library of Congress a National Cancer Institute. Jeho práce byla zmíněna v Business Week, The Economist, NPR a The Wall Street Journal.